Zespół TLS-Technologie dysponuje głęboką wiedzą i doświadczeniem w stosowaniu zaawansowanych technologii informatycznych, w szczególności:

Prowadzenie projektów
 • Rational Unified Process;
 • UML 2.0;
 • narzędzia UML CASE (Rose, MagicDraw, TogetherControlCenter, Power Designer, VisualParadigm ...).
diagram

Aplikacje Enterprise i w technologiach webowych
 • technologia J2EE i powiązane - JSP, Struts, Hibernate, Swing;
 • technologia .NET;
 • middleware i kolejki komunikatów (IBM MQSeries, JMS ...);
 • serwery aplikacji: Weblogic, JBoss, WebSphere.
Telekomunikacja komórkowa
 • bramka WAP 2.0;
 • interfejsy użytkownika w WAP, XHTML;
 • aplikacje SIM Tookit, OTA;
 • integracja z BSCS.
diagram

Urządzenia mobilne i komputery przenośne
 • technologia J2ME;
 • systemy operacyjne i środowiska urządzeń przenośnych: PalmOS, Symbian, PocketPC, Windows Mobile.
Kryptografia i bezpieczeństwo sieciowe
 • standardy i protokoły kryptograficzne dla sieci komputerowych i komórkowych (IPSec, SSL, TLS, X.509, SSH, PGP, S/MIME ...);
 • kryptografia symetryczna, asymetryczna, standardy i technologie PKI, podpisy cyfrowe, protokoły z zerową wiedzą, kryptosystemy progowe, kryptosystemy z krzywymi eliptycznymi, bezpieczeństwo bezwarunkowe;
 • projektowanie systemów i protokołów kryptograficznych;
 • rozwiązania oparte o tokeny, karty mikroprocesorowe (GemPlus, Axalto/Schlumberger, Setec, JavaCard ...).
diagram

Łączność bezprzewodowa
 • Bluetooth;
 • bezprzewodowe sieci LAN (IEEE 802.11);
 • sterowanie modemami GSM.
Inne
 • Języki programowania:
  • C, C++, Objective C, Java, Perl, Python, SQL, Java Script, WML Script, Pascal, Delphi, Modula 2, Modula 3, Common Lisp, Standard ML, Objective Caml, Haskell, Scheme, Prolog, Forth, Occam, Smalltalk, języki mikrokontrolerów.
 • Bazy danych:
  • Oracle, DB2, PostgreSQL, MySQL, ODBC, JDBC.
 • Systemy operacyjne:
  • najpopularniejsze warianty Uniksa: Solaris, AT&T SVR3 i SVR4, SCO;
  • Linux;
  • VMS;
  • MS Windows NT/2K/98/M/2000/XP/2003.
 • Internet i technologie rozproszone:
  • sieci, bezpieczeństwo, firewalle firmy Check Point, firewalle, wykrywanie włamań;
  • zarządzanie siecią;
  • standardy i protokoły kryptograficzne dla sieci komputerowych i komórkowych (IPSec, SSL, TLS, X.509, SSH, PGP, S/MIME ...);
  • technologie rozproszone: CORBA, COM/DCOM, Sun RPC ...;
  • klastry i systemy wysokiej niezawodności;
  • technologie WWW: CGI, Fast CGI, PHP, Java Script, aplety Javy;
  • rozwiązania oparte na XML.
Copyright TLS-Technologie sp. z o.o., 2001-2019, wszystkie prawa zastrzezone. webmaster