Dziedziny badań

Nasze przygotowanie naukowe i działalność badawcza obejmują następujące dziedziny:
 • kryptologia:
  • bezpieczeństwo oparte na teorii złożoności;
  • protokoły z zerową wiedzą;
  • bezpieczeństwo bezwarunkowe;
 • formalne metody konstrukcji oprogramowania:
  • programowanie funkcyjne;
  • specyfikacja oprogramowania;
  • weryfikacja oprogramowania przy użyciu weryfikacji modeli (ang. model checking) oraz wspomaganych komputerowo metod dowodzenia;
 • konstrukcja kompilatorów;
 • algorytmy i złożoność.
Mobius logoProjekt Mobius

TLS-Technologie uczestniczy w międzynarodowym projekcie MOBIUS, realizowanym pod patronatem FET Global Computing Proactive Initiative.

Celem projektu jest opracowanie technik dowodzenia bezpieczeństwa aplikacji w następnej generacji aplikacji globalnych (Global Computers), przy zastosowaniu technologii Kodu Uwierzytelnionego (Proof Carrying Code). Technologia ta pozwala automatycznie wykrywać luki i potencjalne ataki na tworzone oprogramowanie.

W projekcie bierze udział 16 europejskich ośrodków, w tym dwa z Polski: Uniwersytet Warszawski i TLS-Technologie.

Nasi pracownicy

Niezależnie od badań prowadzonych przez TLS-Technologie, pracownicy TLS prowadzą lub prowadzili własną działalność naukową w zakresie:
 • specyfikacji i weryfikacji oprogramowania, w szczególności weryfikacji oprogramowania w Javie z zastosowaniem narzędzia wspomagającego dowodzenie Coq;
 • projektowania algorytmów rozproszonych (distributed algorithms) automatycznie dostosowujących się do awarii poszczególnych stacji bazowych;
 • badania promieniowania rentgenowskiego dysków akrecyjnych wokół czarnych dziur.
PublikacjeWybrane publikacje
Copyright TLS-Technologie sp. z o.o., 2001-2019, wszystkie prawa zastrzezone. webmaster